www.elfin.pl
portal finansowy


28 stycznia 2020
PYTANIE:
Żona pracowała w 2015 roku jako niania, rozliczamy się wspólnie. Który PIT będzie właściwy i gdzie w nim wykazać te dochody?

ODPOWIEDŹ:
Dochody niani (umowa uaktywniająca z nianią) rozlicza się na PIT-36. Są to dochody z tzw. innych źródeł i wpisuje się je w części D.1 (dla podatnika) lub D.2 (dla małżonka) w wierszu '9. Inne źródła'.

Jeśli niania samodzielnie płaciła comiesięczną zaliczkę na podatek (nie ma takiego obowiązku, ale mogła to robić), to sumę należnych zaliczek należy wprowadzić w polu 89 (podatnik) lub 140 (małżonek). Jeśli zaliczki były płacone, to dodatkowo trzeba wypełnić sekcje O.3 (podatnik) lub O.4 (małżonek) z należnymi zaliczkami za poszczególne miesiące. Ich suma powinna odpowiadać należnej zaliczce za cały rok (powyżej).

Dochody niani najłatwiej będzie rozliczyć korzystając z kreatora rozliczenia rocznego w programie Jupiter 2015:
- aby uzyskać formularz PIT-36 proszę na planszy 'Informacje podstawowe' zaznaczyć fakt samodzielnego odprowadzania zaliczek (nawet, jeśli niania ich nie płaciła);
- na planszy 'Dochody' w sekcji 'Pozostałe źródła dochodów' zaznaczyć 'pozostałe';
- następnie pojawi się plansza 'Pozostałe dochody nie wymienione wcześniej', gdzie należy wpisać kwoty przychodów, kosztów (mają tu zastosowanie 20%-owe koszty uzyskania przychodu, obliczane od przychodu pomniejszonego o zapłacone składki emerytalne, rentowe i chorobowe) oraz sumę należnych zaliczek (jeśli były płacone).


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.