www.elfin.pl
portal finansowy


25 października 2020
Należy wyczyścić w przeglądarce zawartość folderu „Tymczasowe pliki internetowe” (Temporary Internet Files).
W Menu/Narzędzia/Opcje internetowe należy wybrać zakładkę „Ogólne”, w sekcji środkowej (Tymczasowe Pliki Internetowe) należy wybrać guzik „Usuń pliki” (środkowy). Po jego wybraniu pojawi się formatka, na której należy zaznaczyć opcję „Usuń całą zawartość offline”. Po tej operacji należy jeszcze raz spróbować pobrać pliki instalacyjne.

Jeżeli problem z pobieraniem plików dalej będzie występował można skorzystać z programów wspomagających pobieranie plików. Przykładowy link: http://getright.com

Większość z tych programów integruje się bardzo dobrze z przeglądarką Internet Explorer i w efekcie po uruchomieniu takiego programu (spora część z tych programów może być lub wręcz domyślnie ustawiona jest tak, że uruchamia się razem z systemem Windows, więc nie ma potrzeby ręcznego ich uruchamiania) po kliknięciu w przeglądarce na jakiejś stronie WWW w link prowadzący do pliku, to zainstalowany program wspomagający 'przejmie' obsługę pobierania (zamiast standardowego okna przeglądarki z pytaniem czy i gdzie zapisać pliki i oknem postępu pobierania pojawi się okno zainstalowanego programu wspomagającego).

Podane wyżej adresy stron nie mają na celu promowania witryn, do których prowadzą, a Elfin Sp. z o.o. nie odpowiada za jakość podanych na nich informacji czy efekty korzystania z nich.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.