www.elfin.pl
portal finansowy


26 października 2020
Programy Jupiter Standard i Premium otwierają do edycji i podglądu tylko pliki rozliczeń stworzone w wersji aplikacji z danego roku. Aby otworzyć rozliczenie z lat ubiegłych należy otworzyć (lub zainstalować i otworzyć) program z danego roku i w nim otworzyć rozliczenie. Numery seryjne uzyskane w poprzednich latach nie tracą swojej ważności.

Jupitery z lat ubiegłych można znaleźć w dolnej części strony pity.elfin.pl w sekcji zatytułowanej "Archiwum Jupitera".


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.