www.elfin.pl
portal finansowy


25 października 2020
Aby móc otworzyć zapisany w programie Jupiter plik zeznania podatkowego należy na innym komputerze zainstalować program, dodać do niego podatnika z takimi samymi danymi jak w zeznaniu (imię, nazwisko, numer NIP/Pesel) a następnie wskazać do otwarcia zapisany wcześniej plik.
W przypadku posiadaczy wersji PRO i Expert rozliczenia można weksportować do pliku za pomocą polecenia: Menu/Plik/Eksportuj rozliczenie.
Do Jupitera PRO i Expert można również wczytać rozliczenia z innych wersji programu poleceniem:
Menu/Plik/Importuj rozliczenie.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.