www.elfin.pl
portal finansowy


25 października 2020
Od 1 stycznia 2019 r. e-deklaracje należy autoryzować kwotą przychodu z zeznania podatkowego za rok 2017. Ogólna zasada mówi, że należy posługiwać się kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składana jest deklaracja. Zatem w roku 2019 w celu autoryzacji e-deklaracji trzeba wpisać kwotę przychodu, którą można odnaleźć w następujących pozycjach formularzy zeznań podatkowych za rok 2017:
  • PIT-28 - wariant* (20) - poz. 45
  • PIT-36 - wariant (25) - poz. 90 albo poz. 141 jeżeli w zeznaniu za 2017 rok podatnik występował jako małżonek
  • PIT-36L - wariant (14) - poz. 13 lub poz. 18
  • PIT-37 - wariant (24) - poz. 64 albo poz. 95 jeżeli w zeznaniu za 2017 rok podatnik występował jako małżonek
  • PIT-38 - wariant (12) - poz. 24
  • PIT-39 - wariant (8) - poz. 20
  • PIT-40A - wariant (18) - poz. 38.
W przypadku, gdy nie zostało złożone żadne z w/w zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy wpisać wartość "0" (zero).

*/ Wariant złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku można odnaleźć w dolnej części każdej strony formularza - jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza.

Więcej o danych autoryzujących e-deklaracje


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.