www.elfin.pl
portal finansowy


20 września 2020
Od 1 stycznia 2020 r. e-deklaracje należy autoryzować kwotą przychodu z zeznania podatkowego za rok 2018. Ogólna zasada mówi, że należy posługiwać się kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składana jest deklaracja. Zatem w roku 2020 w celu autoryzacji e-deklaracji trzeba wpisać kwotę przychodu, którą można odnaleźć w następujących pozycjach formularzy zeznań podatkowych za rok 2018:
  • PIT-28 - wariant* (21) - poz. 47
  • PIT-36 - wariant (26) - poz. 94 albo poz. 149 jeżeli w zeznaniu za 2018 rok podatnik występował jako małżonek
  • PIT-36L - wariant (15) - poz. 13 lub poz. 18
  • PIT-37 - wariant (25) - poz. 62 albo poz. 93 jeżeli w zeznaniu za 2018 rok podatnik występował jako małżonek
  • PIT-38 - wariant (13) - poz. 23
  • PIT-39 - wariant (9) - poz. 20
  • PIT-40A - wariant (18) - poz. 38.
W przypadku, gdy nie zostało złożone żadne z w/w zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy wpisać wartość "0" (zero).

*/ Wariant złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku można odnaleźć w dolnej części każdej strony formularza - jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza.

Więcej o danych autoryzujących e-deklaracje


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.