www.elfin.pl
portal finansowy


27 stycznia 2021
Od 1 stycznia 2021 r. e-deklaracje należy autoryzować kwotą przychodu z zeznania podatkowego za rok 2019. Ogólna zasada mówi, że należy posługiwać się kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składana jest deklaracja. Zatem w roku 2021 w celu autoryzacji e-deklaracji trzeba wpisać kwotę przychodu, którą można odnaleźć w następujących pozycjach formularzy zeznań podatkowych za rok 2019:
  • PIT-28 - wariant* (22) - poz. 46
  • PIT-36 - wariant (27) - poz. 116 albo poz. 173 jeżeli w zeznaniu za 2019 rok podatnik występował jako małżonek
  • PIT-36L - wariant (16) - poz. 20 lub poz. 25
  • PIT-37 - wariant (26) - poz. 69 albo poz. 102 jeżeli w zeznaniu za 2019 rok podatnik występował jako małżonek
  • PIT-38 - wariant (14) - poz. 24
  • PIT-39 - wariant (10) - poz. 20
  • PIT-40A - wariant (19) - poz. 38.
W przypadku, gdy nie zostało złożone żadne z w/w zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy wpisać wartość "0" (zero).

*/ Wariant złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku można odnaleźć w dolnej części każdej strony formularza - jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza.

Więcej o danych autoryzujących e-deklaracje


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.