www.elfin.pl
portal finansowy


22 kwietnia 2024
PYTANIE:
Wykonuję rozliczenie, w którym jednym z dochodów jest najem. Gdzie w kreatorze wpisuje się kwoty opłaconych comiesięcznych zaliczek od tego najmu, aby pojawiły się w części O. deklaracji PIT-36?

ODPOWIEDŹ:
Po zaznaczeniu na planszy 'Dochody' opcji 'najem, dzierżawa opodatkowane na zasadach ogólnych' pojawi się plansza 'Najem, dzierżawa', gdzie oprócz przychodów, kosztów i sumy należnych zaliczek znajduje się sekcja (poniżej) do wpisania należnych zaliczek miesięcznych/kwartalnych. Proszę ją wypełnić, a wpisane kwoty zostaną wstawione do części O.1 (podatnik) lub O.2 (małżonek) deklaracji PIT-36 - są one przeznaczone na zaliczki z działalności gospodarczej oraz właśnie z najmu lub dzierżawy. Z kolei w częściach O.3 i O.4. wykazuje się zaliczki od dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników, z działalności wykonywanej osobiście, a także zagranicznych.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.