www.elfin.pl
portal finansowy


17 czerwca 2024
PYTANIE:
Pracowałam za granicą, chciałabym skorzystać z ulgi abolicyjnej w rozliczeniu PIT 2015 - jak zrobić to w programie Jupiter?

ODPOWIEDŹ:
Ulga związana z dochodami zagranicznymi (z art. 27g ustawy, tzw. abolicyjna) polega na odliczeniu od podatku, pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej, kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Wpisuje się ją w części C załącznika PIT/O w poz. 43 (podatnik) lub 44 (małżonek).

W kreatorze Jupitera możliwość rozliczania tej ulgi (dodatkowa opcja na planszy "Ulgi inne niż mieszkaniowe") pojawia się po wcześniejszym zaznaczeniu faktu osiągania dochodów zagranicznych i wyborze metody odliczenia podatku zapłaconego za granicą. Na podstawie wprowadzonych wcześniej danych dotyczących dochodów Jupiter samodzielnie wylicza kwotę przysługującej ulgi abolicyjnej.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.