www.elfin.pl
portal finansowy


1 kwietnia 2023
Po zapisaniu deklaracji uaktywnia się menu E-deklaracja - wybierając polecenie Utwórz z tego menu uruchamia się kreator tworzenia i wysyłania e-deklaracji. Po utworzeniu e-deklaracji należy ją podpisać podpisem cyfrowym lub (w przypadku deklaracji, które takiego podpisu nie wymagają) podać dane autoryzacyjne. Deklarację można w celu sprawdzenia przesłać na testowy serwer Ministerstwa Finansów - zostanie ona oceniona pod względem poprawności tak jak rzeczywista deklaracja. Po przesłaniu e-deklaracji na roboczy serwer Ministerstwa Finansów należy pobrać UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). UPO zawiera informacje o stanie przetwarzania deklaracji. TYLKO UPO zawierające stwierdzenie, że status dokumentu jest równy '200' oznacza, że deklaracja została złożona poprawnie.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.