www.elfin.pl
portal finansowy


1 kwietnia 2023
Prawidłowo złożone zeznanie jest opisane kodem 200. Tylko wtedy podatnik ma mozliwość pobrania UPO.

Po wysłaniu wypełnionej deklaracji podatnik otrzymuje numer referencyjny. Nie jest on jeszcze poświadczeniem złożenia PIT, bo deklarację w formie elektroniczną uznaje się za złożoną w dniu, w którym podatnik otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Numer referencyjny jest potrzebny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) w przypadku, gdy przesłany dokument otrzyma status '200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, Pobierz UPO'. UPO należy zatrzymać do dalszych ewentualnych kontaktów z urzędem i - na wypadek awarii komputera - wydrukować.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.