www.elfin.pl
portal finansowy


1 kwietnia 2023

Skala podatkowa w 2020 r.

Progi
Podstawa
(dochody roczne)
Stawka
Podatek za cały rok
I
do 85.528,00 (włącznie) zł
18%
17% podstawy - kwota zmniejszająca podatek
II
ponad 85.528,00 zł
32%
32% nadwyżki ponad 85.528,00 + 14.539,76 zł
Kwota zmniejszająca podatek:
  • 1.360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł
  • 1.360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku - 8.000 zł) ÷ 5.000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł
  • 525,12 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł
  • 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) ÷ 41.472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł
Skala podatkowa w 2019 roku


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.