www.elfin.pl
portal finansowy


22 kwietnia 2024
Od 1 stycznia 2024 r. e-deklaracje należy autoryzować kwotą przychodu z zeznania podatkowego za rok 2022. Ogólna zasada mówi, że należy posługiwać się kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składana jest deklaracja. Zatem w roku 2024 w celu autoryzacji e-deklaracji trzeba wpisać kwotę przychodu, którą można odnaleźć w następujących pozycjach formularzy zeznań podatkowych za rok 2022:
  • PIT-28 - wariant* (25) - poz. 62
  • PIT-36 - wariant (30) - poz. 147 albo poz. 209 jeżeli w zeznaniu za 2022 rok podatnik występował jako małżonek
  • PIT-36L - wariant (19) - poz. 28 lub poz. 33
  • PIT-37 - wariant (29) - poz. 83 albo poz. 118 jeżeli w zeznaniu za 2022 rok podatnik występował jako małżonek
  • PIT-38 - wariant (16) - poz. 24
  • PIT-39 - wariant (12) - poz. 20
  • PIT-40A - wariant (21) - poz. 36.
W przypadku, gdy nie zostało złożone żadne z w/w zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy wpisać wartość "0" (zero).

*/ Wariant złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku można odnaleźć w dolnej części każdej strony formularza - jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza.

Więcej o danych autoryzujących e-deklaracje


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.